Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky

2., upr. a rozš. vyd.

Více informací


230 Kč vč. DPH

Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk a kolektiv

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

2010

978-80-87457-02-3

Druhé vydání Katalogu biotopů shrnuje nové a upřesněné poznatky o biotopech, odráží pokrok ve výzkumu vegetace a zohledňuje změny v evropských systémech klasifikace biotopů. Kniha je určena především profesionálním ochráncům přírody a přírodovědcům, studentům, ale i dalším zájemcům o poznání naší přírody.